La colombiana de logística TCC implanta la metodologia OES®

TCC_14092015

Aquest dilluns 14 de setembre de 2015, l’equip de presidència de la companyia líder del sector de la logística a Colòmbia, TCC,  ha participat en una jornada d’Intel·ligència Empresarial Sistèmica® dirigida per Xavier Tarré.  Els participants han pogut articular un sistema eficaç per a la  presa de decisions vinculades al pla estratègic, i per a la seva implementació ordenada.

A més, coincidint amb el retorn de la direcció de la seva gira per implantar la metodologia OES ® de TAGA Creativa i Pinea3 en tots els centres logístics que té al país , la trobada també ha servit per avaluar els resultats d’aquesta la primera fase de transició a un model organitzacional sistèmic i humanista.