top of page

DEFINEIXO LIDERATGE COM LA INFLUÈNCIA POSITIVA I RECÍPROCA QUE EXERCEIXES RESPECTE LES PERSONES QUE T'ENVOLTEN.

pinea3event478_19441358352_o.jpg

AVÍS PREVI IMPORTANT: Invertir en lideratge no és equivalent a invertir en actiu (compres, instal·les i amortitzes). Ja sé que estaves pensant i no, tampoc a l’actiu intangible (tot i que s’assembla pel seu caràcter abstracte i difús...). Invertir, créixer en lideratge suposa créixer tu com a persona.

I no únicament com a persona CEO, persona directiva o persona treballadora. Creixes tu com a persona i punt. En totes les teves manifestacions de persona: treballadora, membre d’un nucli familiar, ciutadana, part d’un equip esportiu o membre d’un club... Canvies, tu, tot tu, cap a un millor TU.

"Perquè l'originalitat és tornar a l'Origen"

A. Gaudí

Sé que el lideratge és un concepte molt ampli i que pot semblar fins i tot excessivament gran. En una societat que vol parametritzar, modelar i pautar fins la recepta de l’ou ferrat, ens cal tornar als bàsics, simplificar, tornar a l’origen.  

Fruit de la experiència personal i la investigació, crec en un lideratge assentat sobre quatre pilars:

  • Amistat: fonament essencial i bàsic de la confiança.

  • Veracitat: lideratge enfocat a una visió, concretada en una missió i acompanyada per uns valors, on tots tres elements (MVV) encaixen.

  • Agilitat: imprescindible en un món VUCA (Volàtil, Incert, Complex i Ambigu) com l’actual.

  • Nivell d’influència: si busques un canvi efectiu i sostingut, necessitaràs la complicitat d'aquells que tenen el potencial i la capacitat per implicar a la totalitat de l'organització / empresa. 

 

Perquè sí, crec en la força i capacitat de tota persona per ser motor de canvi i et vull acompanyar per construir el teu vertader lideratge de servei: un Lideratge Àgil i Virtuós; que no es limita a una esfera concreta de la vida sinó que t’enfortirà en el teu creixement professional i personal.

bottom of page