Energia Organitzacional

L’Energia Organitzacional és la metodologia creada per Pinea3 Living Organizations per a la gestió conscient del Sistema Energètic Organitzacional (OES). Des d’un enfocament sistèmic i humanista aquesta metodologia ajuda líders i equips directius a incrementar els nivells d’excel·lència i de prosperitat empresarial.

A través d’un procés eminentment vivencial i pràctic, la metodologia de Pinea3 permet l’anàlisi i el reequilibri dels 7 eixos energètics a través dels quals es nodreix qualsevol sistema organitzacional viu.

El llibre Energía Organizacional, 7 pilares de la excelencia empresarial recull la proposta i la posa a disposició d’aquells que tenen la capacitat i la responsabilitat d’impulsar les transformacions que exigeix qualsevol organització amb vocació de permanència.

En aquest vídeo (en anglès), els fundadors de Pinea3 Living Organizations n’expliquen les claus.

¿Quanta llarga vida desitges per a la teva organizació?