AECap

 Aliances Estratègiques

És un model de TAGA CREATIVA, de la qual Xavier Tarré n’és el propietari i director general,  per desenvolupar la negociació d’un partenariat entre dues o més empreses. Amb l’objectiu d’estructurar el desenvolupament de la relació a fi d’obtenir el màxim de profit amb el mínim esforç possible, aquest procés ofereix l’oportunitat d’alinear expectatives i determinar el nivell de partenariat més productiu en cada cas.

Aquest treball …

- Evidencia les autèntiques raons que hi al darrera del desig de partenariat.

- Permet fer una anàlisi de les condicions que faciliten la cooperació.

- Especifica de forma clara quines activitats hauran de ser desenvolupades per les diferents persones de l’empresa per tal d’implementar la relació.

- Estableix ràpidament la zona d’entesa mútua i el compromís requerit per assolir l’èxit.

- Proporciona una estructura per a mesurar els resultats.

Saps fins on podem arribar junts?